Suchánek, architektonická kancelária s.r.o., ponúka svojim partnerom komplexné služby v oblasti architektúry a urbanizmu, od tvorby investičních zámerov, vypracovania architektonických štúdií až po kompletnú projektovú dokumentáciu stavieb vrátane interiérov. Kancelária zabezpečuje výkon autorského a stavebného dozoru v priebehu realizácie stavieb, odbornú a expertíznu činnosť, zabezpečuje vydanie uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia i kolaudácie stavieb.

Ing. Arch. Pavel Suchánek

(1954-)

  • 1980 Fakulta architektúry STU v Bratislave
  • 1980-1989 ŠPTU Bratislava
  • 1990-2010 Krepop & Suchánek architektonická kancelária
  • 2011 Suchánek architektonická kancelária

Ing. Arch. Michal Suchánek

(1984-)

  • 2009 Fakulta architektúry VUT v Brne
  • 2010-2016 architekt vo Woods Bagot Shanghai. Povýšenie na Associate and Practice Manager v roku 2014
  • 2016 Suchánek architektonická kancelária