Parkhill
Parkhill

Machnáč, Bratislava

Urbanisticko-architektonické riešenie obytného komplexu s občianskou vybavenosťou v lokalite Machnáč v Bratislave – Staré mesto

  • Plocha: 52 000 m2
  • Suťažný návrh: Suchánek architektonická kancelária s.r.o. 2012
  • Autori: P. Suchánek, J. Šoltés
  • Spolupráca: I. Nemeth, Z. Perželová, B. Chmel