Sútaž: Športový areál ŠKP, Bratislava
Sútaž: Športový areál ŠKP, Bratislava

Súťažný návrh na revitalizáciu a dostavbu areálu v Dúbravke. Copyright: © Suchánek, architektonická kancelária, s.r.o

  • Ideový návrh: Suchánek architektonická kancelária s.r.o. 2019
  • Autori: P. Suchánek, M. Suchánek,